Roadmap - Gaius Lex - Twój asystent w świecie prawa

Roadmap

Wierzymy, że wszystko co robimy, pozwala ludziom przekraczać swoje granice w oparciu o narzędzia AI. Sposób w jaki zmieniamy branżę polega na tworzeniu dobrze przemyślanych i szytych na miarę narzędzi wspomagających pracę człowieka – Gaius Lex.

Wstępna RoadMapa zmian, które są w planach na najbliższe kilka miesięcy. Firma Gaius-Lex zastrzega sobie prawo do zmian tej RoadMapy i kolejności zawartych w niej podpunktów w dowolnym momencie.

Q2 2024
Poprawa jakości wyszukiwania za pomocą zmian w silniku Gaiusa
Utrzymywanie aktualizowanie i dodawanie nowych dokumentów do Gaiusa (reszta NSA, SN, TK)
Prawo Europejskie
Poprawa interfejsu użytkownika
Aplikacja Mobilna Gaius-Lex (iOS, Android)
Dodanie do czatu nowego silnika
Q3 2024
Opracowanie jednolitych tekstów ustaw
Opracowanie systemu aktualizacji ustaw w systemie Gaius na podstawie zmian w prawie
Poszerzanie wiedzy Gaiusa o kolejne obszary (Podatki, Księgowość, kolejne działy prawa)
2025
Całkowite przeniesienie infrastruktury do Polski
Utrzymywanie całej infrastruktury i wszystkich danych klientów na serwerach w Polsce – docelowo na serwerach firmowych
Poszerzanie wiedzy Gaiusa o kolejne obszary wiedzy
Rozbudowa infrastruktury firmowej